Testing of Modal Window | Close it

آی سی های مادربرد

معرفی چیپ ها و آی سی های مادربرد

مادربرد .چیپ ها و آی سی ها   BridgeNorth: پل شمالی اولین چیپی است که در عملیات پردازش به CPU کمک می کند و پردازش هایی با سرعت بالا مانند گرافیک را بر عهده دارد. پل شمالی نزدیک ترین چیپ به CPU است و عموما با نام هایی همچون AMD ، Intel و ATI قابل […]