Testing of Modal Window | Close it

تنظیمات بایوس

تنظیم کننده ولتاژ مادربرد چیست؟

تنظیم کننده ولتاژ مادربرد چیست؟ اگر می خواهید در مورد کیفیت و خصوصیات مادربرد بیشتر بدانید بهتر است بر روی مدار تنظیم کننده ولتاژ مادربرد متمرکز، و در مورد آن بیشتر مطالعه کنید. وظیفه این مدار دریافت ولتاژ فراهم شده توسط منبع تغذیه (+۱۲ ولت) و تبدیل آن به ولتاژ مورد نیاز برای پردازنده، حافظه […]

تفاوت بایوس (bios) و Cmos RAM

بایوس (bios) و Cmos RAM اکثر افراد بایوس (bios) و Cmosاشتباه می‌گیرند، این از آنجا سرچشمه می‌گیرد که برنامه Setup برای پیکربندی BIOS و ذخیره آن در CMOS RAM استفاده می‌شود. در حقیقت بایوس (bios) و Cmos RAMدو چیز متفاوت از هم می‌باشند. بایوس مادربرد در یک چیپ ROM به طور ثابت ذخیره شده‌است. همچنین […]