Testing of Modal Window | Close it

تنظیم کننده ولتاژ

تنظیم کننده ولتاژ مادربرد چیست؟

تنظیم کننده ولتاژ مادربرد چیست؟ اگر می خواهید در مورد کیفیت و خصوصیات مادربرد بیشتر بدانید بهتر است بر روی مدار تنظیم کننده ولتاژ مادربرد متمرکز، و در مورد آن بیشتر مطالعه کنید. وظیفه این مدار دریافت ولتاژ فراهم شده توسط منبع تغذیه (+۱۲ ولت) و تبدیل آن به ولتاژ مورد نیاز برای پردازنده، حافظه […]