Testing of Modal Window | Close it

کانال های مادربرد

فازها (کانال‌ها) در مادربرد

فازها (کانال‌ها) در این مطلب شما را با موضوع فاز (کانال‌) به طور کامل آشنا می‌کنیم. تنظیم کننده ولتاژ دارای چندین مدار تغذیه است که به صورت موازی و برای فراهم کردن ولتاژ خروجی مشابه فعالیت می‌کنند. (برای مثال ولتاژ خروجی مورد نیاز پردازنده) این مدار های تغذیه به صورت همزمان کار نمی کنند بلکه، […]